Verschillende types onderzoeksprojecten

We zetten onderzoeksprojecten op waarin verschillende bedrijven samenwerken en zoeken naar een oplossing voor een gemeenschappelijke technologische uitdaging. Deze projecten creëren pre-competitieve samenwerkingen waarbij alle partners hetzelfde doel hebben en zoeken naar een generieke oplossing voor een generiek probleem. Vervolgens kunnen de respectievelijke bedrijven de uiteindelijke technologische projectoutput gebruiken en vertalen naar concrete product- of productie-innovaties. Er zijn 3 verschillende soorten projecten:

  • Strategisch Basisonderzoek (SBO), dat kennis opbouwt en onderzoek dichter bij de markt brengt. Bedrijven in de gebruikersgroep volgen het project gedurende vier jaar op en kunnen de eerste resultaten testen op hun eigen toepassing. Deze bedrijven helpen om een verzamelplaats te creëren voor de technologie van morgen.
  • Industrieel onderzoek (ICON of interdisciplinair collaboratief onderzoek), waarbij we samen met een consortium van minstens 3 bedrijven nieuwe kennis ontwikkelen, die praktisch toegepast kan worden en zo bijdraagt tot economische toegevoegde waarde in Vlaanderen. Dit zijn typisch tweejarige projecten die werken aan toepassingen op middellange termijn. Bedrijven helpen actief mee in het onderzoek met als doel om de resultaten te gebruiken in hun eigen producten of processen.
  • Technologietransferprojecten (TETRA) stimuleren de kennisoverdracht tussen het hoger onderwijs en bedrijven. In deze projecten doen we praktijkgericht onderzoek en maken deelnemende bedrijven voor een periode van twee jaar deel uit van de gebruikersgroep. Zij helpen bij het bepalen van de testcases en behoren tot de eerste bedrijven die toegang krijgen tot de ontwikkelde methodieken en tools.

Daarnaast bieden we ook innovatie op maat aan.

Contacteer ons

Heb je een probleem waarop onze Open Calls geen antwoord bieden? Contacteer ons voor een oplossing.