Reproducing expert knowledge

Deadline

Reproducing expert knowledge

Uitdaging

In hedendaagse industriële toepassingen spelen mensen nog steeds een sleutelrol bij het bedienen van machines, het evalueren van de prestaties van een controller, systeemdiagnose, het afstellen van de besturing enz. Sommige mensen blinken uit in deze taken en hun deskundigheid draagt evenzeer bij tot de IP van het bedrijf als andere sleuteltechnologieën en innovaties dat doen.

Project doelstellingen

Dit project beoogt deze menselijke expertise en kennis vast te leggen en zal geautomatiseerde processen in staat stellen vergelijkbare of zelfs gelijkwaardige prestaties te leveren. We willen de menselijke capaciteiten uitbreiden of automatiseren om ervoor te zorgen dat het afstemmen of bijstellen veel sneller gebeurt, waardoor de doorlooptijden korter worden en de ontwerpcycli en testtijden korter, maar ook consistenter dan mensen momenteel kunnen doen. We willen er bovendien voor zorgen dat dit efficiënt en op een comfortabele en intuïtieve manier gebeurt, waarvoor we de kennis en ervaring die mensen momenteel gebruiken, willen extraheren en hergebruiken, maar zonder dat ze deze kennis en ervaring wiskundig hoeven op te schrijven.

We zullen dus in essentie methoden ontwikkelen om automatisch menselijke kennis te extraheren, waarna deze zal worden gebruikt om de mens te helpen bij zijn taak of om zijn taak volledig te automatiseren. Er zal aandacht worden besteed aan methoden om informatie te extraheren die de mens impliciet specificeert via data-analyse, alsook aan middelen om de mens expliciet informatie te laten verstrekken op een intuïtieve en comfortabele manier. Wij streven ernaar het bovenstaande te doen op basis van historische datasets met menselijke gegevens met behulp van datamining, maar ook op basis van interactieve afstemmingsprocessen waarin meerdere experimenten worden uitgevoerd die tijdens het interactieve proces zelf zijn gekozen.

Interesse?

REXPEX_SBO is een Strategisch Basis Onderzoeksproject (SBO). We zoeken bedrijven die zich bij de Gebruikersgroep willen voegen en samen met ons willen werken aan de valorisatie van het project.

Interesse? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Andere SBO open calls

Deadline

Strategisch basisonderzoek (SBO)

Deadline

Strategisch basisonderzoek (SBO)

Deadline

Strategisch basisonderzoek (SBO)